„W tajemnicy każdego człowieka istnieje wewnętrzny krajobraz: z nietkniętymi równinami, z wąwozami milczenia, z niedostępnymi górami, z ukrytymi ogrodami” Antoine de Saint-Exupéry

Mgr Kinga Termena-Kwiatkowska

Tytuł magistra psychologii zdobyłam na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim Jana Pawła II w specjalności „Psychoprofilaktyka i Psychoterapia”. Ukończyłam także studia podyplomowe z zakresu Seksuologii Klinicznej oraz Coaching. Kwalifikacje do prowadzenia psychoterapii uzyskuję w ramach czteroletniej Szkoły Psychoterapii w Krakowskim Centrum Psychodynamicznym, rekomendowanym przez Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Jestem członkiem Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.

Pracuję pod stałą superwizją u certyfikowanych superwizorów. Swoją pracę opieram na podejściu psychodynamicznym. Zakłada ono uznanie roli, jaką pełnią nieświadome aspekty naszej psychiki i ich wpływu na funkcjonowanie każdego człowieka. Wspieram w odkrywaniu i lepszym rozumieniu wewnętrznych mechanizmów psychicznych, które oddziaływają na wiele różnych płaszczyzn naszego życia. Dotychczasowe doświadczenie zawodowe zdobyłam, pracując w placówkach oświatowych, zakładach penitencjarnych, ośrodkach zwalczających uzależnienia oraz w gabinetach psychologiczno-terapeutycznych.

Dodatkowo zajmuję się pracą warsztatowo-szkoleniową

Szczególnie z zakresu psychoprofilaktyki i komunikacji interpersonalnej.
Pracując z pacjentami, kieruję się zasadami Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa oraz Kodeksu Etyki Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Psychodynamicznej.
W prywatnej praktyce zawodowej, kładę nacisk na relację terapeutyczną, która opiera się na zaufaniu i zrozumieniu. Pozwala to na swobodne i neutralne przyjrzenie się doświadczanym trudnościom w celu lepszego poznania siebie a w efekcie- poprawy funkcjonowania.

KINGA TERMENA-KWIATKOWSKA

Zakres usług

Oferuję profesjonalną pomoc psychologiczną i psychoterapeutyczną oraz interwencje kryzysowe dla osób dorosłych i młodzieży.

Pragnę podkreślić, że naczelną wartością dla mnie jako psychologa, jest dobro drugiego człowieka. Mój gabinet to miejsce, w którym świadczone są usługi specjalistyczne z zakresu zdrowia psychicznego i seksualnego. Niosę pomoc i wsparcie. Nie oceniam. Nie doradzam-pokazuję drogę.
Swoją wiedzą i doświadczeniem pomagam w rozwiązywaniu trudności życiowych i osiąganiu lepszej jakości życia na drodze rozwoju indywidualnych możliwości oraz ulepszaniu kontaktów międzyludzkich.

Jestem dla Ciebie. Jestem dla Twoich bliskich. Daj sobie pomóc. Daj sobie szansę.
Wierzę, że spełnię Twoje oczekiwania.

Do gabinetu zapraszam osoby, które:


 • mają trudności w nawiązaniu i utrzymaniu satysfakcjonującej relacji interpersonalnej na gruncie zawodowym i/lub prywatnym,
 • odczuwają zaburzenia lękowe, zaburzenia nastroju (np. depresja) lub zaburzenia związane z traumą i stresem (PTSD),
 • często odczuwają zmęczenie, napięcie, osamotnienie, niezrozumienie,
 • utraciły sens życia, nadzieję na zmianę/ na „lepsze jutro”,
 • nie radzą sobie ze swoimi emocjami co prowadzi do braku zrozumienia swoich zachowań,
 • odczuwają dolegliwości somatyczne (ból głowy, ból brzucha, bezsenność, bóle w klatce piersiowej) które mogą mieć charakter psychologiczny,
 • mają niską samoocenę i niskie poczucie własnej wartości,
 • zmagają się z utratą osoby (zakończenie związku, rozwód, śmierć) lub przeżywają osobisty kryzys związany np. z podjęciem nowej roli społecznej lub chorobą somatyczną,
 • zmagają się ze stratą motywacji, pracy lub przeżywają trudności w sferze zawodowej,
 • pragną lepiej poznać i zrozumieć podłoże swoich problemów i podjąć świadomą, dobrowolną  pracę nad swoją zmianą,
 • mają konflikty związane z własną tożsamością psychoseksualną,
 • mają urazy psychiczne (przebycie choroby somatycznej, wypadki, przemoc fizyczna/psychiczna/ekonomiczna, nadużycia seksualne),
 • stosują zachowania autoagresywne (próby samobójcze, samookaleczenia).

Cennik

Pierwsza konsultacja psychologiczna

150 zł

50 min

 • Płatność tylko gotówką

Konsultacja seksuologiczna

150 zł

60 min

 • Płatność tylko gotówką

Pierwsza konsultacja psychoterapeutyczna

140 zł

50 min

 • Płatność tylko gotówką

Stały proces psychoterapeutyczny

130 zł

50 min

 • Każdorazowa sesja

Kontakt

  Adres

  ul. Graniczna 2/70
  35-326 Rzeszów